کاربران در این بخش مجموع محل های اقامتی را می توانند مشاهده و بررسی نمایند و در صورت نیاز هتل ، مسافرخانه و محل های اقامتی مناسب خود را انتخاب و رزور نمایند

 

هتل تست اولویت قرار گیری
هرمزگان , کیش
هتل تست اولویت قرار گیری

تست تست دوباره اینتر تست تست

مشاهده
هتل تست اولویت قرار گیری
مسافرخانه
گیلان , بازارجمعه
مسافرخانه

تست

مشاهده
مسافرخانه
هتل شماره 2
گیلان , توتکابن
هتل شماره 2

تست

مشاهده
هتل شماره 2
تست اولویت
گیلان , بازارجمعه
تست اولویت

تست

مشاهده
تست اولویت